Avís legal

En aquest espai podràs trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris/les usuàries i nosaltres, en tant que responsables d’aquest web. En tant que persona usuària, és important que coneguis aquests termes abans que continuïs navegant.

Teixint Connexions, SCCL, com a responsable d’aquest web, assumeix el compromís de processar la informació de les nostres persones usuàries i/o clients amb plenes garanties, i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les teves dades personals.

Aquest web, per tant, acompleix rigorosament amb el RGPD (REGLAMENT (UE) 2016/679 de protecció de dades) i amb la LSSI-CE 34/20002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

 

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

Les presents Condicions Generals regulen l’ús (incloent el simple accés) de les pàgines del web, integrants del lloc web de reperkutim.org inclosos els continguts i serveis posats a disposició en aquestes. Tota persona que accedeixi al nostre web accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents en cada moment del portal reperkutim.org.

 

DADES PERSONALS RECOPILADES I COM HO FEM

Llegir la política de privacitat

 

COMPROMISOS I OBLIGACIONS DE LES PERSONES USUÀRIES

En tan que persona usuària quedes informat, i acceptes, que l’accés al present web no suposa, en cap cas, l’inici d’una relació comercial amb Teixint Connexions SCCL ni el seu projecte Reperkutim. D’aquesta forma, la persona usuària es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús del web amb finalitats il·lícites o lesives o que de qualsevol forma puguin ocasionar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts del present web, es prohibeix:

 • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, a menys que es compti amb autorització dels seus legítims titulars
 • Qualsevol vulneració dels drets del prestadors dels legítims titulars
 • L’ús per a fins comercials o publicitaris

En tant que persona usuària et compromets, durant l’ús del web, a no dur a terme cap conducta que pugui fer malbé la imatge, els interessos i els drets de Teixint Connexios SCCL i el projecte Reperkutim o de tercers o que pugui perjudicar, inutilitzar o sobrecarregar el portal reperkutim.org o que impedeixi, de qualsevol forma, la normal utilització del web.

No obstant, has de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics en Internet no són plenament fiables i que, per tant, reperkutim.org no pot garantir la inexistència de virus o d’altres elements perniciosos que puguin produir alteracions en els teus sistemes informàtics (software i hardware) o en els teus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos.

 

MESURES DE SEGURETAT

Les dades personals que, en tant que persona usuària, ens comuniquis poden ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a reperkutim.org, assumint aquesta totes les mesures de caràcter tècnic, organitzatiu i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes, de conformitat amb l’establert en la normativa vigent sobre protecció de dades personals.

La comunicació entre les persones usuàries i reperkutim.org utilitza un canal segur i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols https, per tant, garantim les millors condicions de seguretat per tal que la confidencialitat es trobi assegurada.

 

RECLAMACIONS

En tant que persones usuàries pots fer reclamacions remetent un correu electrònic a informacio@reperkutim.org indicant el teu nom i cognoms, el servei i exposant els motius de la reclamació
Si desitges adjuntar el següent formulari de reclamació per més facilitat:

 • Nom i cognoms
 • Servei adquirit
 • Motiu de la reclamació
 • Domicili
 • Data

PLATAFORMA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Pel teu interès et comuniquem que existeix la possibilitat de sotmetre les teves reclamacions també a la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

DRETS DE PROPIOETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

En virtut del que els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual disposen, queden expressament prohibides la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquest web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Teixint Connexions, SCCL.

En tant que persona usuària, et compromets a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de reperkutim.org.

Coneixes i acceptes que la totalitat del web, el qual conté (sense caràcter exclusiu) text, software, continguts varis –estructura, selecció, ordenació i presentació dels elements que formen la interfaz-, podcast, fotografies, material audiovisual, i gràfics, entre d’altres, es troba protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, de conformitat amb els tractats internacionals en els que l’estat espanyol n’és part i altres drets de propietat i lleis espanyoles.

En el supòsit que tant un usuari com un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut en el web, caldrà que ho notifiqui a Teixint Connexions, SCCL indicant:

 • Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament vulnerats, o indicar la representació amb la que actua en cas de que la reclamació sigui presentada per un tercer.
 • Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació en la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

 

ENLLAÇOS EXTERNS

El nostre web pot proporcionar enllaços a altres pàgines, pròpies o de tercers. L’únic objecte dels enllaços és proporcionar a la persona usuària la possibilitat d’accedir als mateixos, per tant, Teixint Connexions, SCCL no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se de l’accés als mateixos.

Igualment, en tant que persona usuària, podràs trobar dins d’aquest web promocions o programes per afiliats que accedeixen als hàbits de navegació dels usuaris per establir perfils, aquesta informació sempre és anònima i no s’identifica a l’usuari.

La informació que es proporcioni en aquests llocs patrocinats o enllaços d’afiliats es troba subjecta a les polítiques de privacitat que s’utilitzen en els mateixos i no es torba subjecta a aquesta política de privacitat. Per tant et recomanem que revisis detingudament les polítiques de privacitat dels enllaços.

A recordar: La persona usuària que es proposi establir qualsevol dispositiu tècnic d’enllaç diferent des del seu lloc web al portal reperkutim.org haurà d’obtenir l’autorització prèvia i escrita de reperkutim.org

L’establiment de l’enllaç en cap cas implica l’existència de relacions entre reperkutim.org i el propietari del lloc web en el que s’estableixi l’enllaç, ni l’acceptació o aprovació per part de Teixint Connexions, SCCL,  dels seus continguts o serveis.

 

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El Prestador no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin resultar de:

 • La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web, o dels seus serveis o continguts.
 • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal
 • La manca de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris en el web.
 • El prestador no se’n fa responsable, sota cap concepte, dels danys que puguin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present web.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Amb caràcter general les relacions de reperkutim.org amb les persones usuàries dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyola i als tribunals de Barcelona.

 

CONTACTE

En cas que qualsevol persona usuària tingués dubtes respecte d’aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el nostre portal, si us plau adreçat a informacio@reperkutim.org

Aquest Avís Legal ha estat actualitzat per última vegada en data 15  de maig de 2020.