La batucada, el camí per acompanyar processos personals i col·lectius

Persones amb discapacitat, diversitat funcional o amb algun trastorn de salut mental. Joves en risc d’exclusió social. Dones en risc de vulnerabilitat. Trenquem etiquetes, estigmes i rebentem estereotips?

Missió

Reperkutim és un projecte cultural que utilitza la percussió afrobrasilera com a eina facilitadora i d’acompanyament per a treballar la gestió de la diversitat i la transformació personal i social

Valors

Diversitat

Som la diversitat de realitats dels nostres barris, pobles i ciutats. Treballem des de l'empatia amb una mirada feminista i intergeneracional que respecta els origens, les creences, els valors i els ritmes vitals i percutius de cadascuna de nosaltres

Inclusió

Generem espais de trobada, d'acompanyament i de cures per a persones amb discapacitat i/o diversitat funcional, joves i dones en risc de vulnerabilitat i veïns i veïnes que, juntes, sumem posant en valor les nostres diferències i capacitats

Interculturalitat

Construïm ciutat d'acollida i potenciem l'arrelament comunitari des del compromís històric, social i reivindicatiu dels ritmes de Salvador de Bahía, reconeixent i compartint la riquesa cultural dels nostres barris

Acció comunitària

Des dels carrers i les places, espais de relació i de convivència que també són generadors de cultura popular, fem una ferma aposta des del cooperativisme pel treball en xarxa amb el teixit associatiu, social, educatiu, festiu i cultural de la ciutat

Visió 

Escola Inclusiva de Batucada de Barcelona

Volem crear una escola a Barcelona que esdevingui referència a nivell de ciutat i de país, amb un local propi on acollir i acompanyar processos de co-creació artística, de formació, d’ocupació i d’acció comunitària. Un centre formatiu que generi coneixements, metodologies i experiències exportables

Replicar i sumar

En xarxa amb les ciutats de Granada, Melilla i Dénia, treballem per replicar i seguir creixent a nivell nacional amb mirada de futur, europea i internacional. Traslladant i compartint els nostres valors i objectius respectant la idiosincràsia, mirades, realitats i les maneres de fer de cada territori